Sebepleri

Günümüzde akciğer kanserine sebep olan en önemli etkenin sigara ve diğer tütün ürünleri olduğu net bir şekilde ortaya konulmuştur. Bunun dışında bazı kimyasal maddeler (uranyum, arsenik, kadmiyum, krom, nikel ve asbest gibi), toprakta bulunan radon gazı ve radyasyon da akciğer kanserine yol açabilmektedir.

Ayrıca sigara ve tütün ürünleri kullanmamış olsa dahi uzun süre sigara dumanına maruz kalmış kişilerde akciğer kanseri olasılığının arttığı da bilimsel çalışmalar ile ortaya konulmuştur. İlave olarak, hava kirliliği ve çalışılan işyerindeki bazı kimyasal maddelere maruz kalmak gibi durumlar da akciğer kanserine sebep olan diğer faktörlerdir.