Birinci Evre

Birinci Evre akciğer kanseri nedir?

Birinci evre akciğer kanseri kanserin en küçük halinde fark edildiği evredir. Bu evrede tümör çapı küçüktür, lenf bezlerine veya başka organlara yayılma yoktur.

Birinci evre akciğer kanseri genellikle hastanın hiç bir yakınması olmadığı durumlarda, sadece check-up sırasında çekilen filmler ile tespit edilir. Kanser 5cm’den daha küçük olup lenf bezleri dahil hiçbir yere yayılmamıştır. Akciğer kanserindeki en erken evredir. Yapılan ileri tetkiklerde (PET-BT, beyin MR, EBUS, mediastinoskopi vb gibi) kanserin lenf bezlerine veya başka bir organa yayılma yapmadığı ortaya koyulmuştur. Birinci evre akciğer kanserli hastalarda tedavi sonuçları tüm diğer evrelere göre daha iyidir.

akciger kanseri birinci evre bt görüntüsü

Birinci evre akciğer kanserinde belirtiler nelerdir?

Birinci evredeki akciğer kanseri küçük olduğu için genellikle herhangi bir belirti vermez. Bazen kanserle ilgili olmayan diz ağrıları ve halsizlik yakınmaları olabilir. Önemli olan daha önce uzun süre içmiş veya halen sigara içen ve 55 yaş üzerinde olan kişilerin her yıl bir kez düşük doz, tarama amaçlı BT ile takip edilmeleridir. Birinci evre akciğer kanseri ancak bu şekilde tespit edilebilir.

Birinci evre akciğer kanseri tedavi yöntemleri nelerdir?

Birinci evre akciğer kanserinin tedavisi ameliyat ile kanserli lobun çıkartılmasıdır.

Öncelikle kapalı-endoskopik yöntem-VATS tercih edilmelidir (Amerikan Göğüs Hastalıkları Birliği -ACCP- 2013 yılı Tedavi Rehberinde açık ameliyat yerine kapalı -endoskopik – operasyonun tercih edilmesi gerektiğini belirtmiştir).

Ameliyattan sonra kemoterapi veya radyoterapi gerekmez.

Ortalama olarak 4 veya 5 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olabilirler.

Ameliyattan sonra 2 hafta içerisinde tüm aktivitelerini yapabilirler.

Birinci evre akciğer kanserinde ameliyat sonrası hastalıktan tam olarak kurtulma oranı tüm akciğer kanseri evreleri içerisinde en yüksek olandır.

Birinci Evre akciğer kanseri ameliyatından sonra nelere dikkat edilmelidir?

Artık akciğer kanseri vücudumuzdan uzaklaştırıldı. Şimdi yeniden sağlıklı bir hayata başlıyoruz. Sigara ve benzeri kötü alışkanlıkları bırakma zamanı. Mesleğimize, işimize devam etmek istiyorsak devam edebiliriz. Bu esnada sağlıklı beslenmeye dikkat edeceğiz, açık havada daha çok zaman geçirip atmosferin, gün ışığının bize temas etmesini sağlayacağız, neşemizi hep yüksek tutacağız, sevdiklerimizle birlikte daha çok zaman geçireceğiz.

Birinci Evre Akciğer Kanseri Ameliyatı Sonrası Hastalar Nasıl Takip Edilmelidir?

Birinci evre akciğer kanseri ameliyatı sonrası hastaların takipleri aşağıdaki şekilde yapılır:

  • İlk 2 yıl: 6 ayda bir kez göğüs bölgesi ve üst karın bilgisayarlı tomografisi
  • Sonraki 3 yıl: Yılda bir göğüs bölgesi ve üst karın bilgisayarlı tomografi
  • Daha sonraki yıllarda: Her yıl bir kez düşük doz tarama amaçlı göğüs bilgisayarlı tomografisi