Hasta Öyküleri

Kliniğimizde akciğer kanseri nedeniyle kapalı ameliyat uyguladığımız hastalarımızın gerçek öyküleri

İkinci Evre Akciğer Kanseri

Akciğerde Şüpheli Lezyon - Kanser

Üçüncü Evre Akciğer Kanseri

Ameliyat Sonrası

Ameliyat Sonrası

Akciğer Kanseri Ameliyatı Olan Jale Hanım'ın Anlattıkları


Prof. Dr. Semih Halezeroğlu

Prof. Dr. Semih Halezeroğlu

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim dalı Başkanı

Acıbadem Maslak Hastanesi Göğüs Cerrahisi Klinik Direktörü

+90 212 304 44 44 / +90 532 1519734