Akciğer kanseri ameliyatı hasta öyküsü

Akciğer Kanseri Ameliyatı Hasta Öyküsü 3

Bu sayfada akciğer kanseri ameliyatı olan hastanın gerçek tedavi süreçleri yer almaktadır.

Akciğer Kanseri Ameliyatı Hasta Öyküsü

Osman Bey’de 2018 yılında akciğer kanseri tespit edildi. Üçüncü evre olduğu için önce kemoterapi ve radyoterapi uyguladık. Ardından Tek Port VATS yöntemi ile ameliyatını gerçekleştirdik.

Osman Bey’in güncel sosyal medya adresi: https://www.facebook.com/osmankaya59.61

Akciğer kanseri tedavisinde başarılı sonuç için doktorlarınızla yakın işbirliği içerisinde olmanız önemlidir.

Osman Bey’e sevdikleri ile birlikte nice uzun sağlıklı ömürler diliyoruz.

NTV’de yayınlanan tedavi öyküsünü aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz…

Akciğer Kanseri Ameliyatı Olan Jale Hanım'ın Anlattıkları


Prof. Dr. Semih Halezeroğlu

Prof. Dr. Semih Halezeroğlu

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim dalı Başkanı

Acıbadem Maslak Hastanesi Göğüs Cerrahisi Klinik Direktörü

+90 212 304 44 44 / +90 532 1519734