İkinci Evre Akciğer Kanseri

İkinci Evre akciğer kanseri nedir? 

Akciğer kanserinde 2. evre kanser çapının 5-7cm arasında olduğu, akciğer içindeki lenf bezlerine yayılma olduğu veya tümörün bronşu tıkadığı durumlardır.

akciğer kanseri ikinci evre bt görüntüsü

İkinci Evre akciğer kanserinde belirtiler nelerdir?

2.evre akciğer kanseri hastalarının büyük çoğunluğunda yakınma olmaz. Tümörün nefes borusunda tıkanıklık oluşturması sebebiyle bu evrede;

  • öksürük,
  • kanlı balgam,
  • tekrarlayan zatüre veya
  • diğer solunum yolu enfeksiyonları görülebilir.

Ayrıca kanserle direkt olarak ilişkili olmayan halsizlik, vücudun bazı yerlerinde ağrı veya ayaklarda şişmeler görülebilir.

İkinci Evre akciğer kanseri nasıl teşhis edilir?

Yaşı 50’nin üzerinde olan ve sigara öyküsü olan hastalarda ortaya çıkan bir çok yakınmada akciğer kanseri akla getirilmelidir. Düz akciğer filmleri yeterli bilgi vermez. Bu nedenle düşük doz tarama amaçlı bilgisayarlı tomografi çekilir. Burada şüpheli bir lezyon görülmesi halinde daha ileri tetkikler (PET-BT, bronkoskopi veya iğne biyopsisi gibi) yapılmalıdır.

İkinci Evre akciğer kanserinde tedavi yöntemleri nelerdir?

Küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde ikinci evrede tedavi yöntemi ameliyat ile kanserli lobun çıkartılmasıdır.

  • Ameliyattan sonra hastaların büyük bölümünde kemoterapi veya diğer ilaç tedavi yöntemleri (immunoterapi veya akıllı ilaçlar gibi) de gerekir.
  • Işın tedavisi (radyoterapi) nadiren gereklidir.
  • Ameliyat sonrası ortalama olarak 4 veya 5 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olabilirler.
  • Ameliyattan sonra 2 hafta içerisinde tüm aktivitelerini yapabilirler.
  • Ameliyat sonrası tedavi kararı patoloji incelemesi ve hastanın diğer özellikleri dikkate alınarak tümör kurulu tarafından belirlenir.Akciğer kanseri 2. evrede kapalı ameliyatAkciğer Kanseri Operasyonu Hasta Öyküsü

Küçük hücreli akciğer kanserlerinde ikinci evrede ameliyat uygulanmaz. Bu hücre türünde uygun tedavi kemoterapi ve radyoterapidir.

İkinci Evre akciğer kanserinde ameliyat sonrası nelere dikkat edilmelidir?

İkinci evredeki akciğer kanserleri tedavisi sonrası hastalar 5 yıl süreyle takip edilirler. Genellikle ameliyat sonrası koruyucu ilaç tedavisi de gerekli olduğu için hastaların takipleri medikal onkoloji uzmanları tarafından ve gerekli durumlarda ameliyatı gerçekleştiren cerrah tarafından yapılır.

İlk 2 yıl hastalar her 3 ayda bir, sonraki 3 yıl ise her 6 ayda bir kontrole gelmelidir.

Yeni ve sağlıklı bir hayata başlarken artık zararlı alışkanlıklar ter ekdilmiş, sağlıklı beslenme, egzersizler, doğada daha çok zaman geçirme gibi alışkanlıklar edinilmelidir.