Dördüncü Evre Akciğer Kanseri

Dördüncü Evre akciğer kanseri nedir?

Akciğer kanserinin en ileri aşaması olan 4. evrede akciğer kanserinde akciğerdeki kanser vücudun başka organ veya dokularına (kemik, beyin, böbrek üstü bezleri, karaciğer, yumuşak dokular gibi) yayılma (metastaz) yapmıştır.

Akciğer metastazında kanserin hücre yapısına göre tedaviler de farklı olmaktadır.

Küçük hücreli olmayan dördüncü evre akciğer kanseri tedavisi

Bu evrede kanser başka organlara da yayılmış olduğundan belli durumlar hariç olmak üzere ameliyat tercih edilmez.

En uygun tedavi kemoterapi, immunoterapi ve gerekirse kanserin yayılma bölgeleri için radyoterapi şeklindedir.

Skuamöz (epidermoid) hücreli dışında kalan kanserlerde hedefe yönelik tedavi (akıllı ilaçlar) kullanılması tedavi başarısını artırır.

Akıllı ilaçların kullanılabilmesi için biyopsi yapılan tümörden EGFR, ALK ve ROS-1 gen testleri yapılmalıdır.

Ameliyat çok özel durumlarda (örneğin beyinde veya böbrek üstü bezinde sadece 1 metastaz olup ve bunların da tedavi edilmiş veya edilecek olması gibi) faydalı olabilir.

Dördüncü evre – küçük hücreli akciğer kanseri – tedavisi

Bu grupta akıllı ilaçlar kullanılmaz. İmmunoterapi ise belirli durumlarda kullanılabilir. Tedavinin 2 unsuru şunlardır:

  • Kemoterapi – ilaç tedavisi
  • Radyoterapi – ışın tedavisi

Dördüncü Evre akciğer kanseri hastalarına hangi önerilerde bulunulabilir?

Akıllı ilaçların kullanılması bu evrede tedavi başarısını artırır. Ancak hastaların yaklaşık dörtte birinde bu tedavi uygulanabilir.

İmmunoterapi ile ümit verici sonuçlar alınmaya başlamıştır – onkoloji uzmanınız ile görüşünüz.

Destek tedavileri ile hastanın yaşam konforu korunmaya gayret edilir.

Ortaya çıkan nefes darlığı, ağrılar veya şiddetli zayıflama durumları için palyatif tedaviler uygulanmalıdır.

Alternatif tedaviler adı verilen ve birçok hasta yakınının ümit bağladığı ürünler hiçbir fayda sağlamaz. Bu konuda dikkatli olunmasını önermek zorundayız.

4.evre akciğer kanserinde yaşam süresi nedir?

Hasta ve yakınlarının sıklıkla sorduğu soru ‘uygulanacak tedavi ile bu hastalıktan kurtulma şansı’dır. Aşağıdaki istatistikler çok büyük sayıda hastaların tedavileri ile elde edilen uluslararası araştırmaların sonuçlarını yansıtmaktadır.

İngiliz Kanser Araştırma Merkezi’nin sonuçlarına göre ( https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/lung-cancer/survival)  4. Evre akciğer kanseri hastasının 1 yıllık yaşam süresi ortalama yüzde 14’tür.

Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü’nün sonuçlarına göre ( https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html ) 4.evre akciğer kanseri hastasının 5 yıllık yaşam süresi ortalama yüzde 1’dir.

NOT: Bu oranlar akıllı ilaçlar ve immunoterapi kullanılmaya başlanmasından önceye aittir. Akıllı ilaçların (hedefe yönelik tedavi) ve immunoterapinin kullanılmaya başlanması ile bu tedaviyi kullanmaya uygun olan 4. evre akciğer kanserli hastalarda yaşam süreleri burada gösterilen oranlardan daha iyidir.

Dördüncü evre akciğer kanseri tedavisi için bir tıbbi onkoloji uzmanına başvurmalısınız.