Akciğer Kanseri Hasta Öyküsü -4

Akciğerde şüpheli nodül tespit edildi.

Kapalı operasyon ile çıkartıldı. Sonuç akciğer kanseri idi. Tedavi başarılı şekilde tamamlandı.

Hastamızın anlattıkları TRT Haber’de