Akciğer Kanseri Türleri

Sol akciğerde kanser

Akciğer kanserleri küçük hücreli akciğer kanserleri ve küçük hücreli olmayan akciğer kanserleri olarak iki ana gruba ayrılırlar. Bunlardan küçük hücreli olanlar daha nadir olup tüm akciğer kanserlerinin %10-15’ini oluşturur. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserleri içerisinde de farklı hücre cinsleri mevcuttur. Bunlardan en sık görülenler adenokarsinomlar, epidermoid (skuamöz hücreli) karsinomlar ve büyük hücreli karsinomlardır. Ayrıca daha nadir görülen diğer türler de vardır.

Akciğer kanserlerinde bu tür ayrımları yapılmasının bazı tıbbi gerekçeleri vardır. Şöyle ki, küçük hücreli akciğer kanserlerinin çoğalma ve başka organlara yayılma hızları küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerine göre belirgin şekilde yüksektir. Bu nedenle küçük hücreli akciğer kanserlerinde izlenecek tedavi yolları küçük hücreli olmayanlara göre farklılıklar gösterir. Bu konu akciğer kanseri tedavisi bölümünde açıklanmaktadır. Benzer şekilde, küçük hücreli olmayan akciğer kanserleri de kendi içerisinde farklı hücre cinslerine göre ayrılır. En sık görülen iki tür olan adenokarsinomlar ile epidermoid karsinomların hem tetkik hem de ilaç tedavi yöntemleri farklılıklar gösterir.