Akciğer Kanserinde Açık Ameliyat

Akciğer kanserinde açık ameliyat yöntemi nedir?

Akciğer kanseri ameliyatları açık ve kapalı olmak üzere 2 ana şekilde gerçekleştirilebilir. Akciğer kanserinde açık ameliyat yönteminde kaburgalar arası kesilerek açılır ve ekartör adı verilen bir cihazla bu alan genişletilerek operasyon gerçekleştirilir.

Akciğer kanserinde açık ameliyat nasıl yapılır?

Açık yöntemde akciğer kanserinin olduğu göğüs tarafında kaburgalar arasına yaklaşık 15 ile 25cm arası bir kesi yapılır ve cerrah açık ameliyat sahasına bakarak ameliyatı gerçekleştirir. Kaburgalar arasındaki aralığı genişletmek için ekartör koyulur ve kanserli akciğer dokusu bu şekilde dışarı alınır.

Akciğer kanserinde açık ameliyat hangi hastalara uygulanır?

Tümör çapının çok büyük olduğu (genellikle 8cm’den daha büyük), tümörün ana damarlar, ana nefes borusu, yemek borusu, omurga veya kaburgalara geniş şekilde invazyon yaptığı durumlarda açık ameliyat tercih edilir. Bu sırada, kapalı ameliyat gerçekleştirilirken ortaya çıkan beklenmeyen durumlarda (kanama gibi) cerrah bu durumu kapalı yöntemle kontrol altına alamıyorsa açık ameliyata da geçebilir.

Akciğer kanserinde açık ameliyatta başarı oranı nedir?

Başarı oranı olarak neyin ifade edildiğine göre bu soruya verilen yanıt değişiklik gösterir. Başarı eğer tümörün tam olarak çıkartılması ise açık ameliyat en az kapalı ameliyat kadar yüksek orana sahiptir. Ancak ameliyat sonrası hastanın solunum kapasitesinin korunması veya komplikasyonların azaltılması gibi durumlar düşünülünce açık ameliyatların başarısı kapalı ameliyatlara oranla düşüktür.

Akciğer kanserinde açık ameliyat sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Açık ameliyatlar sonrası hastaların ağrıları fazladır. Bu nedenle uygun şekilde rahat nefes alıp vermelerinde zorluklar olabilir, ağrı nedeniyle hareketleri kısıtlıdır. Hastalara kuvvetli ağrı kesiciler uygulandığından ameliyat sonrası erken dönemde genellikle uyku halinde olmaları normaldir. Oysa bu dönemde hastaların derin nefes alıp vererek ve mümkün olduğunca hareket ederek akciğerlerin kuvvetli şekilde çalışmasını temin etmek gerekir.