Home Phone

Akciğer Kanserinde Kapalı Ameliyat

Akciğer kanseri tedavisinde “Kapalı Ameliyat” nedir?

akciger kanserinde kapalı ameliyat

Akciğer kanseri ameliyatları açık ve kapalı olmak üzere 2 ana şekilde gerçekleştirilebilir. Açık yöntemde kaburgalar arası kesilerek açılırken kapalı ameliyatlarda ise göğüs boşluğu açılmaz. 1 ile 4 arası küçük (2-5cm) kesiler yapılır ve göğüs boşluğu açılmadan bu kesilerden cerrahi aletler ilerletilerek ameliyat gerçekleştirilir.

Kapalı ameliyatlar da zaman içerisinde hastaya daha az zarar verecek şekilde gelişmiştir.

Akciğer Kanserinde Kapalı ameliyat yöntemleri şunlardır:

Standart Torakoskopi (VATS)

Burada 3 (bazen 2) ayrı yerden kaburgalar arasına kesiler yapılır ve buradan bir cerrahi kamera ve diğer cerrahi aletler farklı kesilerden ilerletilir. Kamera ile alınan görüntüler ameliyathanedeki ekranlara yansıtılır. Cerrah ekrana bakarak operasyonu gerçekleştirir. Ekrana yansıyan görüntüler gerçek boyutlardan çok daha büyük olduğundan açık ameliyatlarda görülemeyecek durumlar dahi görüntülenir ve operasyonun tamamı kayıt altına alınır.

 

Robotik Yöntem

Bu yöntemde kaburgalar arasına 3 veya 4 ayrı kesi yapılıp oldukça geniş olan aletlerin kolları kaburgalar arasından ilerletilir. Robot kollarının hareketleri kaburgalarda oldukça önemli derecede tahriş yarattığından ameliyat sonrası ağrılar görülür.

 

Tek Port VATS (Uniportal VATS)

Bütün kapalı ameliyat yöntemleri içerisindeki en minimal invaziv, yani hastaya en az zarar verici yöntemdir. Sadece tek bir küçük kesiden gerçekleştirilir. Ağrı çok daha az ve ameliyat sonrası çok daha konforludur.  Tek port torakoskopi akciğer kanserleri başta olmak üzere göğüs kafesi içerisindeki birçok hastalığın teşhis ve tedavisinde en düşük düzeyde doku hasarı ile gerçekleştirilen kapalı (endoskopik) ameliyat yöntemidir.

 

 

 

 


Akciğer Kanseri Ameliyatında Tek Port Torakoskopi Yöntemi

Akciğer kanserinde kapalı ameliyat nasıl uygulanır?

akciğer kanseri
Akciğer Kanseri’nin kapalı ameliyatında cilde 1-5 cm arasında kesi atılır.
akciger kanseri
Torakoskopi kamerası göğüs kafesinin içine ilerletilir.
akciger
Monitör yardımıyla daha büyük kesi açılmadan görüntüleme sağlanır.
7. Endobag
Tümörlü akciğer lobu özel cihazlarla dışarı çıkarılır.

Not: Tüm çizimler Prof. Dr. Semih Halezeroğlu’na aittir. 

Akciğer kanserinde kapalı ameliyat sırasında hasta genel anestezi ile uyutulur. Yan pozisyonda yatırılan hastanın kaburgalarının arasında kalan uygun bir noktaya 1 ila 5 cm arasında değişen bir kesi atılır. Bu kesiden içeri sokulan bir kamera aracılığıyla göğüs kafesinin açılmasına gerek kalmadan ameliyat bölgesi görüntülenir. Ameliyathanede bulunan ekran aracılığıyla ameliyat ekibi ameliyat alanını dışardan takip edebilir. Bu noktada özel cihazlarla tümörlü bölge görülüp yine bu kesiden dışarı çıkartılır.

 

Akciğer kanserinde kimler kapalı ameliyat için uygundur?

Akciğer kanserinde kapalı ameliyat sırasında oldukça küçük bir kesi açıldığından hastanın ameliyat sonrası toparlanma süreci oldukça kısa ve konforludur. Tüm dünyada tedavi rehberlerinde mümkün olan her durumda akciğer kanseri ameliyatının kapalı yöntemle yapılması önerilir.

 

Akciğer kanserinde kapalı ameliyatı her göğüs cerrahisi uzmanı yapabilir mi? Hekim seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Hayır. Akciğer kanserinde kapalı ameliyat yöntemi özel bir eğitim ve tecrübe gerektiren spesifik bir operasyondur. Akciğer kanserinde kapalı ameliyatı (tek port torakoskopi yöntemi) yeterli deneyimi ve tecrübeyi edinen cerrahi ekip tarafından uygulanmalıdır.

 

Akciğer kanserinde kapalı ameliyatın başarı oranı nedir?

Akciğer kanserinde başarı oranı kanserin fark edildiği evrenin erkenliğine göre yükselmektedir. Akciğer kanserinde kapalı ameliyatta başarı oranı da kanser erken evrede fark edildi ise ameliyat ile çıkarılan bölgenin küçüklüğüne oranla yükselir.

 

Akciğer kanserinde kapalı ameliyatın hasta için sağladığı avantajlar nelerdir?

  • Yüksek güvenliklidir.
  • Kaburgalar açılmadığı için ameliyat sonrası toparlanma süresi oldukça kısalır ve hasta birkaç gün içinde normal yaşantısına dönebilir.
  • Ameliyat alanının küçük olmasıyla ameliyat sırasında ve sonrasında yaşanabilecek komplikasyon riski de en aza indirgenir.
  • Kapalı ameliyatta başarı oranları oldukça yüksektir.
  • Ameliyat sonrası hastanede yatış süresi ortalama 3 ya da 4 gündür.
  • Akciğer kanserinde kapalı ameliyat tüm gelişmiş ülkelerde tercih edilen ameliyat yöntemidir.

 

Akciğer kanserinde kapalı ameliyat ile ilgili

SIK SORULAN SORULAR 

Soru: Hastanede kaç gün kalmam gerekiyor?

Yanıt: Bu yöntemle gerçekleştirdiğimiz ameliyatın türüne göre hastane kalış süresi 1 ile 4 gün arasında değişir. Akciğer kanserli hastalarda ise bu süre ortalama 3 veya 4 gece, iyi huylu tümörlerde ise 1 veya 2 gecedir.

Soru: Ameliyat sonrası yoğun bakımda kalacak mıyım?

Yanıt: Kapalı akciğer kanseri için yapılan ameliyatlarda gerekli olmadıkça yoğun bakımda kalınmaz, bununla birlikte akciğerin tamamının alındığı durumlarda 1 gece yoğun bakım kalışı gerekir.

Soru: Normal yaşama hastaneden çıktıktan kaç gün sonra dönebilirim?

Yanıt: Bu durum kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Yine de ortalama olarak hastaneden çıktıktan 1 -5 gün arasında normal yaşama dönülür.

Soru: Ameliyat sonrası ağrı çok olur mu?

Yanıt: Sadece 1 adet küçük bir kesi olduğundan şiddetli bir ağrı söz konusu olmaz. Her durumda kullanılan ağrı kesici ilaçlarla mevcut ağrılar kontrol altına alınır.

Soru: Ekibiniz bu ameliyatı kaç kez gerçekleştirdi?

Yanıt: Yıllar içerisinde artmakla birlikte 2010-2021 yılları arasında ekibimizce gerçekleştirilmiş olan ameliyat sayısı 960’dır.

Soru: Bu ameliyatın açık bir operasyonu dönme olasılığı var mı?

Yanıt: Evet, tüm hastalarımız içerisinde %1 oranında bu yöntemle tedavi mümkün görülmemiş ve açık operasyon uygulamıştır. Belirtmek gerekir ki akciğer kanserli hastalarda bu oran %5’dir.