Home Phone

Akciğer Kanseri Evreleri

akciğer kanseri nedir

Akciğer Kanseri nedir?

Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen kanser türünü oluşturmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2014 yılında ortaya çıkan akciğer kanseri sayısı 210.000’dir. Ülkemizde 2009 yılı verilerine göre erkeklerde ortaya çıkan her 3 kanserden 2 tanesi akciğer kanseridir.

Akciğer kanseri, akciğer veya nefes borusundaki bazı hücrelerin aşırı ve kontrolsüz çoğalması sonucu ortaya çıkan kötü huylu tümörlerdir.

Akciğer kanseri,

 

 

Akciğer Kanserinin Evresi Nasıl Anlaşılır?

Akciğer kanserinin 4 evresi (aşaması) vardır ve bu evreler 3 kritere bakılarak belirlenir:

 1. Tümörün çapı ve yerleştiği yer : Akciğer kanserinin büyüklüğü evre için önemlidir: örneğin 2 cm bir tümörle 5cm veya 8cm tümör farklı aşamalardadır. Ayrıca ana nefes borusunda yerleşen bir kanserle akciğerin bir köşesinde yerleşen kanserin de evreleri farklıdır.
 2. Lenf bezlerine yayılma olup olmaması : Lenf bezlerine yayılma olmaması daha erken bir evreyi (1. evre), lenf bezlerine yayılma daha ileri bir evreyi (2. veya 3. evre) gösterir.
 3. Başka organlara yayılma (metastaz) yapmış olup olmaması: Akciğer kanseri erken teşhis edilmezse, diğer akciğere, beyine, kemiğe, böbrek üstü bezlerine, karaciğere veya diğer vücut bölgelerine yayılabilir. Bu durumda kanser en ileri aşamaya yani 4. evreye gelmiş olur.

 

 

Akciğer kanserinin belirtileri nelerdir?

Akciğer kanserinin erken teşhisi için belirtiler önemlidir, ancak küçük bir akciğer kanseri belirti vermez. Büyümeye başlayıp etrafa doğru yayıldıkça belirti vermeye başlar.

Bu belirtiler;

 • Öksürük,
 • Halsizlik,
 • Nefes darlığı,
 • Kemik ağrıları,
 • Ses kısıklığı,
 • İştahsızlık ve zayıflama,
 • Ağızdan kan gelmesi olabilir.

Burada önemli olan hastaların diğer akciğer hastalıklarında da görülen öksürük, nefes darlığı ve halsizlik gibi belirtileri önemsemesi, dikkate almasıdır. Aksi halde kanser tablosunun ilerlemesine ve tedavi şansının kaçırılmasına neden olabilir. Bu nedenle özellikle sigara içen veya daha önce içmiş olan kişilerde ortaya çıkan bu tür belirtilerde gecikmeden bir doktora başvurmak gerekir.

Kanserin biraz daha ilerlediği durumlarda ise hastada belirgin zayıflama, vücudun farklı yerlerinde ağrılar, ağızdan kan gelmesi şeklinde daha ciddi yakınmalar ortaya çıkar.

 

 

Akciğer kanseri en erken ne zaman teşhis edilir?

Akciğer kanserinde erken teşhis hastalıktan kurtulmanın en önemli kriteridir.

Akciğer kanseri erken teşhisi için:

 • 55 yaşından sonra
 • Sigara öyküsü olan (günde 1 paket 15 yıl, günde 10 adet 30 yıl, günde 15 adet 20 yıl gibi) hastaların herhangi bir yakınma olmasını beklemeksizin yılda bir kez düşük doz bilgisayarlı akciğer tomografisi çektirmesi gerekir. Bu durumda tümör küçükken ve yayılma yapmamışken tedavi etmek çok daha iyi sonuç vermektedir.

Hastalığın erken teşhis edilmediği durumlarda tümörün çapı büyür. Kanser yayılma (metastaz yapma) eğiliminde olur.

Yılda 1 kez çekilen düşük dozlu bilgisayarlı tomografilerin hastaların sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

Bugün akciğer kanserinin erken teşhisinde kullanılabilecek güvenilir bir laboratuvar testi yoktur.

Bronkoskopi herhangi bir bulgusu olmayan hastalarda önerilmez. Ancak, sigara öyküsü olan hastalarda radyolojik olarak belirti olmasa dahi belirgin yakınmaların (öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ağızdan kan gelmesi, vb gibi) olması durumunda bronkoskopi faydalı olur.

PET-CT akciğer kanseri erken teşhisinde kullanılan yöntemlerden biri değildir. PET-CT sadece akciğer kanserini düşündüren radyolojik görüntülerin mevcut olması durumunda çekilmelidir.

Anne, baba veya kardeşlerde akciğer kanseri olması durumunda da tarama amaçlı olarak yılda bir kez düşük dozlu bilgisayarlı tomografi çekilmesi faydalı olur.

 

 

 

Akciğer kanserinin türleri nelerdir?

Farklı akciğer kanseri hücre türleri vardır. Bunlar kanserin mikroskop altında görüntülerine göre adlandırılırlar.

Farklı hücre yapısında olan akciğer kanserlerinin farklı ilerleme hızları, farklı yayılma yolları ve farklı tedavi yöntemleri vardır. Bu nedenle hangi akciğer kanseri ile karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz son derece önemlidir.

Esas olarak akciğer kanserleri 2 ana gruba ayrılır:

  • Küçük Hücreli Akciğer Kanserleri
  • Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserleri

 

 

 

Küçük hücreli akciğer kanserleri

küçük hücreli akciğer kanseri bt görüntüsü
Küçük Hücreli Akciğer Kanseri BT Görüntüsü

Akciğer kanserleri içerisinde küçük hücreli kanserlerin görülme sıklığı yüzde 15’tir. Hızlı ilerleyen bir türdür. Başka organlara (beyin, kemik ve böbreküstü bezi gibi) yayılma eğilimi diğer türlerden daha yüksektir.

Küçük hücreli akciğer kanserinde genellikle kemoterapi (ilaç tedavisi) ve radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanır. Bununla birlikte küçük hücreli akciğer kanseri küçükken tespit edilirse ameliyatla çıkartılması mümkündür.

Küçük hücreli akciğer kanseri de diğer türler gibi sigara içilmesi ile ilişkilidir.

Küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda beyinde bir yayılma (metastaz) olsun olmasın beyinin ışınlanması (koruycu radyoterapi) ileride ortaya çıkabilecek yayılma durumunu önlemek için önemlidir.

Küçük hücreli akciğer kanserlerinde tam kür (tam tedavi) olasılığı mevcut olsa da bu oran ne yazık ki yüksek değildir.

 

 

 

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserleri

küçük hücreli olmayan akciger kanseri bt görüntüsü
Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri BT Görüntüsü

Akciğer kanserlerinin büyük çoğunluğu küçük hücreli olmayan akciğer kanserleridir (%85). Küçük hücreli akciğer kanseri grubuna göre göre başka organlara yayılma eğilimi daha düşüktür. Hangi tedavinin seçileceğine hastalığın evresi ve hastanın genel durumuna göre karar verilir.

Küçük hücre dışı akciğer kanserleri de kendi içerisinde bazı gruplar ayrılır;

  • Epidermoid (squamöz hicreli) akciğer kanseri
  • Adenokarsinom (bronkoalveoler karsinom bu grupta yer alır)
  • Büyük hücreli akciğer kanseri
  • Diğerleri: pleomorfik karsinom, karsinoid tümör ve sınıflandırılamayanlar.

Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde erken aşamada tespit edilenler ameliyat diğerleri kemoterapi ve gerekirse radyoterapi kullanılarak tedavi edilirler.

 

 

 

Akciğer kanserlerinde hangi tür daha iyidir?

Bu soru hastalarımız tarafından sık olarak sorulur. Küçük hücreli akciğer kanserleri nispeten hızlı büyüme ve yayılma eğilimindedir. Bununla birlikte bu akciğer kanseri türü kemoterapiye küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerine göre daha iyi ve hızlı yanıt verir.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde ise birbirlerine belirgin şekilde bir iyilik veya kötülük durumu söz konusu değildir.

Ancak, KARSİNOİD TÜMÖR‘ler apayrı bir grubu oluştururlar. Bu grupta yer alan Tipik Karsinoid Tümörler tüm akciğer kanserleri içerisinde en iyi sonuçlara sahip grubu oluştururlar.

 

 

 

Akciğer kanseri tedavi yöntemleri nelerdir?

Akciğer kanserinde tedavi seçenekleri; kemoterapi yani ilaç tedavisi, radyoterapi yani ışın tedavisi ve ameliyattan oluşur.

Tedavi kararı verilirken birçok farklı branş uzmanının görüşlerinin değerlendirilmesi gerekir.

Akciğer kanseri erken evrede tespit edilebilirse, ki bu hastaların yalnızca %18-20’sinde mümkündür, o zaman ameliyat uygulanırsa iyi sonuçlar alınabilir. Ameliyat yöntemi olarak kapalı ameliyat (torakoskopi) açık yönteme tercih edilmelidir.