Home Phone

2. Evre Akciğer Kanseri

2.Evre akciğer kanseri nedir? 

Akciğer kanserinde 2. evre kanser çapının 5-7cm arasında olduğu, akciğer içindeki lenf bezlerine yayılma olduğu veya tümörün bronşu tıkadığı durumlardır.

akciğer kanseri ikinci evre bt görüntüsü

2.Evre akciğer kanserinde belirtiler nelerdir?

2.evre akciğer kanseri hastalarının büyük çoğunluğunda yakınma olmaz. Tümörün nefes borusunda tıkanıklık oluşturması sebebiyle bu evrede;

  • öksürük,
  • kanlı balgam,
  • tekrarlayan zatüre veya
  • diğer solunum yolu enfeksiyonları görülebilir.

Ayrıca kanserle direkt olarak ilişkili olmayan halsizlik, vücudun bazı yerlerinde ağrı veya ayaklarda şişmeler görülebilir.

2.Evre akciğer kanseri nasıl teşhis edilir?

Yaşı 50’nin üzerinde olan ve sigara öyküsü olan hastalarda ortaya çıkan bir çok yakınmada akciğer kanseri akla getirilmelidir. Düz akciğer filmleri yeterli bilgi vermez. Bu nedenle düşük doz tarama amaçlı bilgisayarlı tomografi çekilir. Burada şüpheli bir lezyon görülmesi halinde daha ileri tetkikler (PET-BT, bronkoskopi veya iğne biyopsisi gibi) yapılmalıdır.

2.Evre akciğer kanserinde tedavi yöntemleri nelerdir?

Küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde ikinci evrede tedavi yöntemi ameliyat ile kanserli lobun çıkartılmasıdır.

  • Öncelikle kapalı-endoskopik yöntem (VATS) tercih edilmelidir.
  • Ameliyattan sonra hastaların büyük bölümünde kemoterapi de gerekir.
  • Işın tedavisi (radyoterapi) nadiren gereklidir.
  • Ameliyat sonrası ortalama olarak 4 veya 5 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olabilirler.
  • Ameliyattan sonra 2 hafta içerisinde tüm aktivitelerini yapabilirler.
  • Ameliyat sonrası tedavi kararı patoloji incelemesi ve hastanın diğer özellikleri dikkate alınarak tümör kurulu tarafından belirlenir.

Küçük hücreli akciğer kanserlerinde 2. evrede ameliyat uygulanmaz. Bu hücre türünde uygun tedavi kemoterapi ve radyoterapidir.

2.Evre akciğer kanserinde ameliyat sonrası nelere dikkat edilmelidir?

İkinci evredeki akciğer kanserleri tedavisi sonrası hastalar 5 yıl süreyle takip edilirler.

İlk 2 yıl hastalar her 3 ayda bir, sonraki 3 yıl ise her 6 ayda bir kontrole gelmelidir.

İkinci evredeki akciğer kanserlerinde tedavi sonrası başarı oranı %35-50 arasında değişir.

2.Evre akciğer kanserinde yaşam oranları nedir?

İngiliz Kanser Araştırma Merkezi (https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/lung-cancer/survival)  sonuçlarına göre ikinci evre akciğer kanserli hastaların %48’i 1 yıl ve daha uzun yaşamaktadır.

Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü ( https://www.cancer.org/cancer/lung-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html) ’nün sonuçlarına göre ikinci evre akciğer kanserinde 5 yıllık yaşam oranları yüzde 31’dir. Ancak bu oran hastaların sadece 5 yıl yaşayacağı anlamına gelmemektedir. Bu sonuçların yalnızca istatistiksel bir tanımlama olduğunun altı çizilmelidir. Bu süreyi tamamlayan hastalar çok uzun sürelerde hayatta kalabilir.