Akciğer Kanseri Tedavisi

Akciğer kanseri başlangıç aşamasında  herhangi bir belirtiye sebep olmaz. Bu nedenle Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) geçmişinde belli süre sigara öyküsü olan, 55 yaşından büyük kişilerde hiç bir belirti olmasa dahi yılda 1 kez düşük doz, tarama amaçlı bilgisayarlı tomografi çekilmesini önerir. Bu şekilde akciğer kanserini erken teşhis edip hastalıktan kurtulma tedavileri uygulamak mümkün olacaktır.

Akciğer kanseri teşhis ve tedavisi özel bilgi ve tecrübe gerektirir. Bu hastalık sadece doktorlardan tarafından çözüme kavuşturulması mümkün olmayan çok ciddi bir toplum sağlığı sorunudur. Ülkemizin en başta gelen sorunlarından birini oluşturur. Sigara tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması, toplumun bu hastalık ve sonuçları hakkında doğru şekilde bilinçlendirilmesi, teşhis ve tedavi konusunda uluslar arası standartlar ile hazırlanmış rehberler oluşturulması, tam donanımlı merkezlerde akciğer kanseri konusunda tam eğitime sahip uzman hekimlerin hizmet vermesini sağlayacak çalışmaların yapılması topyekün bir gayreti gerektirir.

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği olarak bu konuda hazırladığımız web sayfası hasta ve hasta yakınları için çağdaş veriler ışığında hazırlanmış bilgiler içerir. Hastalığın nasıl oluştuğu, belirtileri, evreleri, türleri, teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilere sahip olmak hastalığın önlenmesi ve uygun olarak tedavi edilmesinde yardımcı olacak unsurlardır.

Akciğer Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Akciğer kanserinde tedavi kararı içerisinde göğüs cerrahisi, göğüs hastalıkları, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji, nükleer tıp ve patoloji uzmanlarının yer aldığı tümör kurulu tarafından verlir.

Bu şekilde her bir hasta için en doğru tedavi yönteminin hangisi olduğu tespit edilir ve başarı şansı yükselir.

Tüm uluslararası tedavi rehberleri akciğer kanseri tedavisini belirlemede çok uzmanlı kurulların gerekliliğinin altını çizmektedir.

Akciğer kanseri tedavisinde 5 ana yöntem:

 1. Ameliyatla tümörlü bölgenin çıkartılması
 2. Kemoterapi – İlaç Tedavisi
 3. Akıllı İlaçlar (Hedefe Yönelik Tedavi)
 4. İmmunoterapi
 5. Radyoterapi – Işın Tedavisi
 6. Akciğer Kanseri Ameliyatı
 • Akciğer kanserinde birinci evre ve ikinci evrede tercih edilen tedavi yöntemi ameliyattır.
 • Üçüncü evredeki akciğer kanserinde ise lenf bezlerine yayılma olmaması durumunda ve hastane şartları ve cerrahi ekibin tecrübesine bağlı olarak ameliyat uygulanabilir.
 • Ameliyat akciğer kanseri konusunda tecrübeli göğüs cerrahları tarafından uygulanırsa başarı şansı yükselir.
 • Ameliyat 2 şekilde gerçekleştirilebilir:
  • açık ameliyat yöntemi
  • kapalı ameliyat yöntemi (Tek Port VATS)
 • Ameliyat uygulanacak hastalarda kapalı ameliyat (VATS LOBEKTOMİ) açık yönteme tercih edilmelidir. ( Kaynak: 2013 yılı Amerikan Göğüs Hastalıkları Birliği Akciğer Kanseri Tedavi Rehberi)
 • Açık yöntemde kaburgalar arasından yapılan kesi ile kanserli akciğer lobu çıkartılır.
 • Kapalı yöntemde ise kaburgalar arasından ilerletilen bir kamera yardımıyla elde edilen görüntüler kullanılarak göğüs boşluğu açılmadan operasyon gerçekleştirilir.

Akciğer Kanserinde Ameliyat Konusunda Yayınlanan TV Yayınlarımız için Tıklayınız


Akciğer Kanseri Ameliyatı

Akciğer Kanseri Ameliyatına İlişkin Sorular ve Yanıtları


Akciğer Kanserinde Kemoterapi (İlaç Tedavisi)

Hızlı büyüyen hücrelerin damar yoluyla verilen ilaçlar ile büyümesinin durdurulmasıdır.

İkinci evre akciğer kanserli bazı hastalarda ameliyattan sonra 4 kür kemoterapi verilir.

Üçüncü evre bazı hastalarda önce kemoterapi sonra ameliyat uygulanabilir.

Dördüncü evredeki hastalarda hastanın durumu uygun ise 6 kür kemoterapi verilir.

Akciğer Kanserinde Akıllı İlaç (Hedefe Yönelik Tedavi)

Kemoterapide verilen ilaçlar tümörün büyümesini durdurken vücudun diğer hücrelerine de zarar verir. Bu nedenle hastalarda saç dökülmesi, mide bulantısı, deride kuruma gibi durumlar ortaya çıkar. Sadece tümör hücrelerini öldürmeye yönelik tedavilere hedefe yönelik tedavi adı verilir. Bu ilaçlar akıllı ilaçlar olarak adlandırılır.

Bugün mevcut olan akıllı ilaçlar her kanser türünde etkili değildir.

Akciğerin adenokarsinom denilen türünde etkileri vardır. Bunlardan da ilacın işe yarayıp yaramayacağını alınan biyopsiden yapılan gen çalışmaları ile tespit etmek mümkündür. Yaklaşık olarak akciğer adenokarsinomlu hastaların 3’te birinde bu tedavi uygulanabilir.

Tedavi kemoterapide olduğu gibi damar yolundan değil, ağız yoluyla alınan ilaçlarla sağlanır.

Akıllı ilaç tedavisi sadece ileri evre (Evre 3B ve Evre 4) akciğer kanserlerinde uygulanır. Evre 1 ve Evre 2’de tedavi ameliyatla tümörlü bölgenin çıkartılmasıdır.

Akciğer Kanserinde İmmunoterapi

Son yıllarda ileri evre (3B ve 4. evreler) akciğer kanserlerinde ortaya çıkan en önemli gelişmelerden biridir.

Bu yöntemle hastalarda daha uzun süre sağ kalım sağlanabilmektedir.

Henüz ülkemizde SGK kapsamında bu tedavi yöntemi ilk tedavi olarak karşılanmamakatdır.

Ayrıntılar için medikal onkoloji uzmanınız ile görüşmelisiniz.

Akciğer Kanserinde Radyoterapi (Işın Tedavisi)

Vücüda dışarıdan verilen ışınlar ile tümörün öldürülmesidir.
Günümüzde sadece belli durumlarda tercih edilen bir yöntemdir.
Kemik ve beyin gibi organlarda yayılma (metastaz) olması durumlarında ışın tedavisi ile iyi sonuçlar alınır.
Genellikle diğer tedavi yöntemlerine ilave olarak kullanılır.


Prof.Dr. Semih Halezeroğlu
Göğüs Cerrahisi Bölüm Başkanı, Acıbadem Maslak Hastanesi

Randevu Başvurusu İçin:

0212 304 3940

0532 151 9734