1. Kanserin yayılmamış olduğu durumlarda

  Yayılmış (metastaz) akciğer kanserinde ameliyat uygulanmaz. Bu durumun bazı istisnaları vardır (örneğin beyinde tek metastaz olup tedavisinin tamamlanmış olması gibi).

 2. Kalp ve solunum fonksiyonları uygun hastalarda

  Ameliyat öncesinde solunumu ileri derecede bozuk olan hastalarda operasyon uygulanmaz. Bunun için solunum fonksiyon testi ve gerekirse egzersiz testi ile ölçüm yapılır. Son 6 ay içerisinde kalp krizi geçirmiş veya önemli derecede kalp yetersizliği olan hastalarda operasyon riski yüksektir. Bu durumda olan hastalarda kardiyoloji uzmanı tarafından yapılan ekokardiyografi veya daha ileri tetkiler sonrası kalp yönünden operasyona engel olacak bir durum mevcut değilse ameliyat uygulanır.

 3. Kanserli bölgenin tam olarak çıkartılabilir olan hastalarda

  Akciğerdeki kanser tam olarak çıkartılamayacak şekilde kalp, yemek borusu, omurga gibi etraf dokulara yayılmış ise ameliyatla başarı sağlanamaz.

Birinci evre akciğer kanseri olan hastalarda ameliyatın başarı oranı %73 (IA Evresi), İkinci evrede %46 (IIA Evresi) oranında başarı elde edilir. Ameliyat olmayan durumlarda bu oranlar %5’den daha düşüktür!

Erken evre akciğer kanserinde kapalı yöntemin (VATS) açık yönteme göre belirgin avantajları vardır. Bu nedenle mümkün olan her durumda kapalı (endoskopik) yöntem (VATS) tercih edilmelidir.

Amerikan Göğüs Hastalıkları Birliği (ACCP) tarafından 2013 yılında yayınlanan tedavi rehberinde akciğer kanserinde açık ameliyat yerine kapalı (endoskopik) yöntemin tercih edilmesi gerektiğini belirtmiştir (KAYNAK).

ROBOT VE VATS YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Comparative Effectiveness of Robotic-Assisted vs. Thoracoscopic Lobectomy

ABD’de 2014 yılında yayınlanan bir bilimsel makale ABD’de 2008 ile 2011 yılları arasında Robot ve VATS ile yapılan akciğer lobektomi ameliyatlarını karşılaştırmış ve sonuçta:

 • Robot yönteminide ameliyat sırasında komplikasyonun daha fazla
 • Robot yönteminde kanamanın daha fazla
 • Robot yönteminin gereksiz şekilde daha pahalı olduğu sonucu çıkmıştır.

(Bu makale ABD’deki en önemli göğüs hastalıkları dergisi olan CHEST’de yayınlanmıştır.)

Sonuç olarak: Akciğer kanseri tedavisinde tercih edilecek ameliyat yöntemi VATS‘tır. VATS özetle kapalı akciğer ameliyatı olarak tanımlanır. Aşağıda farklı ameliyat yöntemlerine ait resimler mevcuttur. Kliniğimizde uyguladığımız yöntem SIVATS denilen sadece 3,5cm’den yapılan VATS yöntemidir.

Operasyonu gerçekleştirecek birinci cerrah ile birlikte 1 veya 2 yardımcı cerrah operasyona girer. Ayrıca 1 hemşire yer alır. Anestezi ekibimde ise bir anestezi uzmanı ve yardımcıları bulunur. (Acıbadem Maslak Hastanesi Akciğer Kanseri Operasyon Ekibi: Prof.Dr.Semih Halezeroğlu, Doç.Dr.Erdal Okur, Op.Dr.Gökhan Ergene)

Açık ameliyatlar sonrasında 5-7 gün, kapalı ameliyatlar (VATS) sonrasında 3 veya 4 gün hastane yatışı gerekir.

VATS yönteminde ağrı çok azdır. Açık ameliyatlarda ağrı kesilmesi için uygun tedbirler alınır ve hasta ağrıyı çok az hisseder.

Çoğu zaman 1 gece yoğun bakım yatışı uygulanır. Bu bir zorunluluk değildir. VATS yöntemi sonrası normal servis takbine de alınabilir.

VATS yöntemi uygulanan hastalarımız ortala olarak hastaneden çıktıktan 2 hafta sonra işlerine dönerler. Açık ameliyat uygulanan hastlarada bu süre ortalama 3 haftadır.

Ameliyattan 14 gün sonra tatile gidilmesi mümkündür.

Yurt dışından gelen hastalarımız ameliyat sonrası 7. günde uçakla ülkelerine dönmektedirler.

Akciğerin bir lobunun alınması durumunda ameliyat sırasında veya 30 gün içerisinde vefat ortaya çıkması oranı %2’dir. Eğer sağ veya sol tüm akciğerin çıkartılması zorunlu ise bu durumda oran %5-7 arasındadır. Bu oranlar ortalama değerledir. Merkezimizdeki operasyonlarda bu ornalar BİNDE 2’den daha düşüktür. Vefat dışında solunum sıkıntısı, hava kaçağı, kalp sorunları gibi nedenlerle uzun süre hastane yatışı gereken durumlar ortaya çıkabilir. Bunlar gerekli önlemler alındığında nadir olarak ortaya çıkarlar.

Patoloji incelemesine göre 1. evreyi geçmiş olduğu tespit edilen hastalarda yaklaşık 3 ay sürecek olan 4 kürlük yardımcı kemoterapi uygulanır. Radyoterapi nadiren gerekir.

 

Aşağıda akciğer kanseri tedavisi sürecinde ameliyat uygulanan bir hastanın ve ailesinin gerçek öyküsünü izleyebilirsiniz.

 


Prof.Dr. Semih Halezeroğlu
Göğüs Cerrahisi Bölüm Başkanı, Acıbadem Maslak Hastanesi

Randevu Başvurusu İçin:

0212 304 3940

0532 151 9734