Akciğer Kanseri Ameliyatı Sorular ve Yanıtları

Erken evredeki akciğer kanserlerinde en etkili tedavi yöntemi ameliyatla tümörlü akciğer dokusunun çıkartılmasıdır. Ancak her akciğer kanserli hasta ameliyat için uygun değildir. Aşağıda akciğer kanseri ameliyatları ile ilgili sorular ve yanıtlarını bulabilirsiniz.

Akciğer kanseri ameliyatı olan bir hasta ve ailenin yaşadığı tüm süreçleri 30 Aralık 2018’de NTV’de yayınlanmış Hayat Yeniden programına ait aşağıdaki filmi izleyerek görebilirsiniz. Diğer bir hastanın akciğer kanseri ameliyatı ve sonrasında yaşadıklarını paylaştığı kendi facebook sayfası öyküsünü buradan okuyabilirsiniz.

Aşağıda akciğer kanseri nedeniyle ameliyat uygulanan bir hastanın gerçek öyküsünü izleyebilirsiniz.

Akciğer Kanserinde Ameliyat Ne Zaman Uygulanır?

Akciğer kanserli bir hastada aşağıdaki 3 durumun da mevcut olması halinde ameliyat uygulanabilir.
1. Kanser başka organlara yayılma (metastaz) yapmamış
2. Kanserin tamamı çıkartılabilir durumda
3. Hastanın kalp ve solunum fonksiyonlarının uygun olduğu durumlarda

Akciğer Kanserinde Hangi Ameliyat Yöntemleri Vardır?

İki yöntem vardır. Kapalı ameliyatlar bütün dünyada hızla yaygınlaşmıştır.
1. Açık Ameliyat – torakotomi
2. Kapalı Ameliyat (daha fazla bilgi için tıklayınız)

Akciğer Kanserinde Hangi Ameliyat Yöntemi Önerilir?

Amerikan Göğüs Hastalıkları Birliği Akciğer Kanseri tedavi rehberi’nde akciğer kanserinde kapalı ameliyatın açık ameliyata tercih edilmesi gerektiği vurgulanır.
Akciğer kanserinde tercih edilen operasyon kanserli lobun çıkartılmasıdır (lobektomi).
Bununla birlikte kanserin ana nefes borusu veya ana bir damar üzerine yerleşmiş olduğu durumlarda sağ veya sol akciğerin tamamının da çıkartılması (pnömonektomi) gerekli olabilir.
Segmentektomi denilen operasyonda ise çok daha küçük bir akciğer bölümü çıkartılır. Bu genellikle solunum fonksiyonu kısıtlı olan hastalarda tercih edilir.
Akciğer kanseri ameliyatında kanserli akciğer çıkartıldıktan sonra ayrıca mevcut lenf bezlerinin de çıkartılması gerekir. En az 4 ayrı lenf nodu istasyonundan en az 10 lenf bezi çıkartılıp patoloji incelemesine gönderilmiş olmalıdır.

Kapalı Akciğer Ameliyat Yöntemi Nasıl Uygulanır?

Göğüs boşluğu içerisine ilerletilen 1cm genişliğinde bir kamera yardımıyla alınan görüntüler ekranlara yansıtılır.
Cerrah hastanın göğüs kafesini açmadan tümörlü akciğer dokusu ve lenf bezlerini özel bir torba (endobag) içerisine alarak yapılan 4cm’lik bir kesiden dışarı çıkartır.

Ameliyat Kaç Saat Sürer?

Cerrahın tecrübesi ve tümörün yerleşim yerine göre süre farklılık gösterir. Ortalama ameliyat süremiz 2 saattir.

Ameliyat Ekibinde Kimler Yer Alır?

Ameliyat kıdemli göğüs cerrahı tarafından gerçekleştirilir. Yardımcılığında 1 veya 2 uzman göğüs cerrahı ve bir hemşire bulunur.

Akciğer Kanseri Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Akciğer kanseri ameliyatı riskleri yıllar içerisinde belirgin şekilde azalmıştır. Bununla birlikte diğer tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi akciğer kanseri ameliyatı ve sonrasında riskler mevcuttur. Önemli olan bu risklerin önceden bilinmesi ve önlemlerin alınmasıdır.

Öncelikle solunumu yeterli olmayan veya belirgin kalp hastalığı olan yüksek risk grubundaki hastalarda ameliyat uygulanmamalıdır. Ameliyat sağlanacak faydanın risklerden daha yüksek olması halinde tercih edilmelidir.

Kapalı (VATS) akciğer kanseri ameliyatlarında riskler açık ameliyata göre daha düşüktür. Aşağıda belirtilen komplikasyonlar hastaların yaklaşık %15’inde ortaya çıkar.

Akciğer kanseri ameliyatı riskleri:

 • ameliyat sırasında kanama
 • ameliyat sonrası enfeksiyon
 • solunum yetmezliği
 • beyin veya kalp damarı tıkanması (emboli)
 • uzun süre yoğun bakım tedavisi gerekliliği
 • şilotoraks (lenf sıvısının göğüs boşluğuna akması)
 • göz kapağında düşme
 • ses kısıklığı
 • uzun süre dren kalması
 • ağrı
 • diğer

Ameliyat Sonrası Yoğun Bakım Gerekir mi?

Çoğu zaman 1 gece yoğun bakım takibi gerekir.

Ameliyat Sonrası Hastanede Kaç Gün Kalınır?

Kapalı ameliyatlardan sonra ortalama hastane kalış süresi 4 veya 5 gecedir.

Ameliyat Sonrası Normal Yaşantıya Ne Zaman Dönülür?

Kapalı ameliyat uygulanan hastalarda hastaneden çıktıktan 1 hafta sonra normal yaşantıya dönülebilir.
Açık ameliyatlardan sonra bu süre yaklaşık 3 haftadır.

Ameliyat Sonrası İlaç Tedavisi (Kemoterapi) veya Işın Tedavisi (Radyoterapi) Gerekir mi?

Patoloji incelemesi sonucunda tümör çapının 5cm’den büyük olduğu durumlarda veya lenf bezlerinde yayılma olduğu durumlarda bu tedaviler gerekli olur.

 


Prof.Dr. Semih Halezeroğlu
Göğüs Cerrahisi Bölüm Başkanı, Acıbadem Maslak Hastanesi

Randevu Başvurusu İçin:

0212 304 3940

0532 151 9734