3. Evre Akciğer Kanseri ve Tedavisi

Üçüncü evrede akciğer kanserlerinde tümör çapı 7cm’den daha büyüktür. Ayrıca, ana bronş tıkanıklığı, kalp zarı veya kaburgalarda hasar oluşturan tümörler ve mediasten adı verilen akciğer dışındaki lenf bezlerine yayılma yapmış akciğer kanserleri de 3. evre olarak tanımlanır.

Slide3[1]

Akciğer Kanseri 3A Evresi Nedir?

Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin olması 3 A evresindeki bir akciğer kanserine işaret eder.

  1. Kanserin olduğu akciğer tarafındaki akciğer dışı lenf bezlerine (mediastinal) metastaz olması (örn. kanser sağ akciğerdedir ama lenf bezleri sol taraftadır).
  2. Kanserin bir ameliyatla çıkartılmasının neredeyse mümkün olamayacağı şekilde etraftaki dokulara yayılması (örn. tümör 10cm’den büyüktür veya tümör ana nefes borusuna, diyafram adalesine doğru yayılmıştır).

Akciğer Kanseri 3B Evresi Nedir?

Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin olması 3B evresinde bir akciğer knaserine işaret eder.

  1. Kanserin olduğu tarafın karşı tarafında lenf bezleri metastazı vardır (kanser sağda iken lenf bezi metastazı solda olması gibi)
  2. Göğüs boşluğu dışındaki (örn. boyun, koltuk altı veya kasık bölgesi gibi) herhangi bir lenf bezine metastaz olması
  3. Kanser omurga, yemek borusu veya kalp gibi ameliyatla çıkartılması olanaksız şekilde yayılma göstermiştir.

3. Evre Akciğer Kanseri Tedavisi

  • Üçüncü evre akciğer kanserinde tedavi yöntemi öncelikli olarak kemoterapi ve radyoterapidir.
  • Akciğer dışı (mediastinal) lenf bezlerinde yayılma olmayan küçük hücreli dışı akciğer kanserinde tecrübeli göğüs cerrahları tarafından ilk önce ameliyat uygulanabilir.
  • Mediastinal lenf bezlerinde metastazlı küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde bazı durumlarda önce kemoterapi (ve bazen de radyoterapi) uygulanıp kanserde ilerleme olmazsa ameliyat uygulanır. Bunun için son kemoterapiden 4 hafta sonra yeni bir PET-BT çekilerek inceleme yapılır.
  • Küçük hücreli akciğer kanseri  3. evre tedavisi ise sadece kemoterapi+radyoterapi+koruyucu beyin ışınlaması şeklindedir.
  • Bu evrede tedavi kararı içerisinde medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisinin yer aldığı bir ekip tarafından verilmelidir.
hangievredehangitedavi[1]

Üçüncü Evre Akciğer Kanseri Yaşam Süresi

Bir Yıllık Yaşam Süresi

Üçüncü evre akciğer kanseri hastalarının %35’i teşhisten bir yıl sonra yaşamlarını sürdürebilmektedir. (İngiliz Kanser Araştırma Merkezi sonuçları)

Beş Yıllık Yaşam Süresi

Üçüncü evre akciğer kanserli hastalarda 5 yıl yaşam şansı %10’dur. (Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü sonuçları)

3A Evresinde akciğer kanseri olan hastaların %14’ü teşhis edildikten 5 yıl sonra yaşamlarına devam edebilmektedir.

3B Evresinde akciğer kanseri olan hastaların %5’i teşhis edildikten 5 yıl sonra yaşamlarına devam edebilmektedir.

 

Aşağıda akciğer kanseri tedavi süreci ile ilgili, nedeniyle ameliyat uygulanan bir hastanın gerçek öyküsünü izleyebilirsiniz.


Prof.Dr. Semih Halezeroğlu
Göğüs Cerrahisi Bölüm Başkanı, Acıbadem Maslak Hastanesi

Randevu Başvurusu İçin:

0212 304 3940

0532 151 9734