2. Evre Akciğer Kanseri

İkinci Evre Akciğer Kanseri – Tanımlama

Akciğer kanserinde 2. evre kanser çapının 5-7cm arasında olduğu, akciğer içindeki lenf bezlerine yayılma olduğu veya tümörün bronşu tıkadığı durumlarda görülür.

İkinci Evre Akciğer Kanserinde Belirtiler

Hastaların büyük çoğunluğuna belirgin yakınma olmaz. Tümörün nefes borusunda tıkanıklık oluşturması sebebiyle bu evrede öksürük, kanlı balgam, tekraralayan zatüre veya diğer solunum yolu enfeksiyonları görülebilir Ayrıca kanserle direkt olarak ilişkili olmayan halsizlik, vücudun bazı yerlerinde ağrı veya ayaklarda şimeler görülebilir.

Teşhis

Yaşı 50’nin üzerinde olan ve sigara öyküsü olan hastalarda ortaya çıkan bir çok yakınmada akciğer kanseri akla getirilmelidir. Düz akciğer filmleri yeterli bilgi vermez. Bu nedenle düşük doz tarama amaçlı bilgisayarlı tomografi çekilir. Burada şüpheli bir lezyon görülmesi halinde daha ileri tetkikler (PET-BT, bronkoskopi veya iğne biyopsisi gibi) yapılmalıdır.

İkinci Evre Akciğer Kanserinde Tedavi

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer kanserlerinde ikinci evrede tedavi yöntemi ameliyat ile kanserli lobun çıkartılmasıdır.

  • Öncelikle kapalı-endoskopik yöntem (VATS) tercih edilmelidir.
  • Ameliyattan sonra hastaların büyük bölümünde kemoterapi de gerekir.
  • Işın tedavisi (radyoterapi) nadiren gereklidir.
  • Ameliyat sonrası ortalama olarak 4 veya 5 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olabilirler.
  • Ameliyattan sonra 2 hafta içerisinde tüm aktvitelerini yapabilirler.
  • Ameliyat sonrası tedavi kararı patoloji incelemesi ve hastanın diğer özellikleri dikkate alınarak tümör kurulu tarafından belirlenir.
  • Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde 2. evrede ameliyat uygulanmaz. Bu hücre türünde uygun tedavi kemoterapi ve radyoterapidir.

Aşağıda sırt ağrısı ile ortaya çıkan akciğer kanseri sonrası ameliyat uygulanan bir hastanın gerçek öyküsünü izleyebilirsiniz.

 

İkinci evredeki akciğer kanserleri tedavisi sonrası hastalar 5 yıl süreyle takip edilirler.

İlk 2 yıl hastalar her 3 ayda bir, sonraki 3 yıl ise her 6 ayda bir kontrole gelmelidir.

İkinci evredeki akciğer kanserlerinde tedavi sonrası başarı oranı %35-50 arasında değişir.

İKİNCİ EVRE AKCİĞER KANSERİNDE BEKLENEN 1 VE 5 YILLIK YAŞAM ORANLARI NEDİR?

Bir Yıllık Yaşam Oranı

ikinci evre akciğer kanserli hastaların %48’i 1 yıl ve daha uzun yaşamaktadır (İngiliz Kanser Araştırma Merkezi sonuçları)

Beş Yıllık Yaşam Oranı

İkinci evre akciğer kanserli hastalarda 5 yıl yaşam şansı %31’dir. (Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü sonuçları)‘Beş yıllık yaşam’ tanımlaması hastaların sadece 5 yıl yaşayabileceği anlamına gelmez. Bu istatiksel bir tanımlamadır. Bu süreyi tamamlayan hastaların çok daha uzun süre hayatta kalmaları mümkündür.


Prof.Dr. Semih Halezeroğlu
Göğüs Cerrahisi Bölüm Başkanı, Acıbadem Maslak Hastanesi

Randevu Başvurusu İçin:

0212 304 3940

0532 151 9734