Son 5 Yıllık Ameliyat Sonuçlarımız

//Son 5 Yıllık Ameliyat Sonuçlarımız

Prof.Dr. Semih Halezeroğlu, Doç.Dr. Erdal Okur ile Op.Dr. Gökhan Ergene‘den oluşan ekibimizin Mart 2009 ile Mayıs 2014 arasında gerçekleştirdikleri toplam ameliyat sayısı: 1.172’dir.

Bu sayı hastanemiz elektronik hasta kayıt sistemninden alınmıştır.

Bu süre içerisinde ameliyatlarını gerçekleştirdiğimiz hastalarımıza ait veriler aşağıda yer almaktadır.

* 2014 ameliyat sayıları Mayıs ayına kadardır.

Ameliyat sonrası ortalama hastanede kalış sürelerimiz kısalmaktadır. Ortalama kalış süremiz 4 günün altındadır.
Ameliyatların üçte ikisi kapalı yöntemle (VATS) gerçekleştirilmiştir. Bu oran yıllar içinde belirgin şekilde artmıştır.

HASTANEKALIS
ACIKKAPALIORANI

Ekibimiz ve birlikte hizmet verdiğimiz tüm çalışma arkadaşlarımız için en gurur verici durum ameliyat sonrası başarı oranımızın yüksekliğidir.

Ameliyat sonrası mortalite yani ameliyat ve sonrasındaki 30 gün içerisinde vefat eden hasta sayımız 1.172 ameliyat için 2’dir.

Göğüs cerrahisi gibi son derece zorlu operasyonlar  sırasında ve 30 gün sonrasında oluşan binde 1,7 oranda vefat oranı, dünya ortalamasına göre son derece düşüktür.

Son 4 yıl içerisinde ameliyat esnasında veya sonrasındaki 30 gün içerisinde mortalite / vefat gerçekleşmemiştir.

Tüm çalışma arkadaşlarımıza gayretleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

MORTALITE

2018-03-06T00:20:26+00:00 Genel|İleti yok