AKCİĞER KANSERİ

Switch to desktop Register Login

Akciğer Kanseri Hakkında Genel Bilgi

Yazar: Prof.Dr.Semih Halezeroğlu

Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğer veya nefes borusundaki bazı hücrelerin aşırı ve kontrolsüz çoğalması sonucu vücuda zarar veren bir oluşumun (tümörün) ortaya çıkmasıdır. Kanser tedavi edilmezse daha da büyüyerek vücudun diğer organlarına (beyin, kemik, karaciğer, böbrek üst bezleri gibi) yayılma (metastaz) yapabilir.

Akciğer kanseri erken dönemde (örneğin 1. veya 2. evrede) tespit edilip uygun şekilde tedavi edilirse hastalıktan tamamen kurtulma olasılığı oldukça yüksektir.

Akciger ca Yukarıdaki grafi: 56 yaşında bir erkek hastamızda sol akciğer alt lobda adenokarsinom. Kapalı ameliyatla kanserli lob alındıktan sonra 4 kür kemoterapi uygulandı. 4 yıldır takip altındadır.

Akciğer Kanseri Nedenleri

Sigara. Tüm akciğer kanserlerinin %90'ı tütün (sigara, puro, pipo, vs) ile ilişkilidir. Kanser gelişme olasılığı sigara içme süresi ve içilen sigara miktarı ile artar. Sigara bırakıldıktan sonra normal hücrelerin gelişmesi ile her geçen yıl kanser gelişme riski azalır. Ortalama olarak sigara bırakıldıktan 20 yıl sonra kanser riski hiç sigara içmemiş kişiler seviyesine gelir.
Pasif sigara içiciliği. Sigara içen biri ile birlikte yaşayan insanlarda akciğer kanser gelişme riskinin hiç sigara içmeyen kişilerle yaşayanlara göre %24 oranında daha yüksek olduğu belirlenmiştir. ABD'de her yıl 3.000 kişi pasif içicilik nedeniyle oluşan kanserler nedeniyle ölmektedir.
Asbest lifleri. Bu lifler geçmiş yıllarda endüstriyel olarak sık kullanılmakta idi. Günümüzde birçok ülkede kullanımı yasaklanmıştır. Daha çok mezotelyoma denilen kanser türüne yol açar, ancak sigara içen ve asbest liflerine uzun süre maruz kalan kişilerde akciğer kanseri gelişme riski çok yükselmektedir.
Radon gazı. Toprakta ve kayalarda bulunan bu gazın uzun süre solunması sonucu akciğer kanseri gelişmektedir. Batılı ülkelerde konut inşaatı yapılmadan önce radon gaz ölçümü yapılması zorunludur.
Ailevi yatkınlık. Tüm sigara içen kişilerde akciğer kanseri ortaya çıkmıyor olması sebebiyle yapılan araştırmalarda ailesinde akciğer kanseri olan kişilerde akciğer kanseri gelişme olasılığının diğer kişilere göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. 18 ayrı ülkede 10.000'den fazla kişiyi kapsayan çalışmada akciğer kanserli hastaların DNA 'larında akciğer kanserine yatkınlık oluşturan bir bozukluk olduğu tespit edilmiştir.
Geçirilmiş akciğer hastalıkları. Kronik obstruktif akciğer hastalığı geçirenlerde (sigara içmiş ya da içmemiş olsun) akciğer kanseri gelişme riski hiç sigara içmemiş kişilere göre 4-6 kat daha fazladır. Tüberküloz hastalığı sonrası akcieğrde oluşan sekeller üzerinde nadir de olsa kanser gelişebilmektedir.

Akciğer Kanseri Belirtileri

Küçük bir akciğer kanseri belirti vermez
Büyümeye başlayıp etrafa doğru yayıldıkça belirti vermeye başlar.
Aşağıda akciğer kanserinde görülebilecek bazı belirtiler mevcuttur:

-Öksürük
-Öksürükle karışık kan gelmesi
-Sırt ağrısı
-Zayıflama
-Halsizlik
-Ses kısıklığı
-Nefes darlığı

Akciğer Kanseri Türleri

Farklı akciğer kanseri hücre türleri vardır. Bunlar kanserin mikroskop altında görüntülerine göre adlandırılırlar.
Farklı hücre yapısında olan akciğer kanserlerinin farklı ilerleme hızları, farklı yayılma yolları ve farklı kemoterapi yöntemleri vardır.
Ayrıca bazı hücre tiplerinde (küçük hücreli) cerrahi tedavi çok nadir olarak tercih edilir. Bu nedenle hangi akciğer kanseri ile karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz son derece önemlidir.

Esas olarak akciğer kanserleri 2 ana gruba ayrılır:

1. Küçük Hücreli Akciğer Kanserleri (%15). Bu grup daha nadir görülür. Hızlı ilerleyen türdür. Başka organlara (beyin, kemik ve böbreküstü bezi gibi) yayılma eğilimi diğer türlerden daha yüksektir. Genellikle kemoterapi uygulanır.
2. Küçük Hücreli Dışında Kalan Akciğer Kanserleri (%85)

Küçük hücreli gruba göre uzak organlara yayılma eğilimi daha düşüktür. Hangi tedavinin seçileceğine hastalığın evresi ve hastanın genel durumuna göre karar verilir. Bu grup içerisinde değişik türler mevcuttur:

-Epidermoid kanser
-Adenokarsinom
-Büyük hücreli kanser
-Diğerleri: pleomorfik, karsinoid tumor, tükrük bezi karsinomu ve sınıflandırılamayanlar.

Korunma Yolları

Akciğer kanserinden korunmak için sigara veya diğer tütün ürünleri kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Akciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri

Akciğer kanseri tedavisi kanserin bulunduğu aşamaya göre farklılıklar gösterir.
1. ve 2. evrelerde en uygun tedavi yöntemi ameliyattır. Ameliyat için kapalı yöntem (VATS) tercih edilmelidir.

Patoloji inceleme sonucuna göre bazı hastalarda ameliyat sonrasında yardımcı (adjuvan) kemoterapi de uygulanabilir.

AKCİĞER KANSERİ AMELİYATI - TEK PORT VATS YÖNTEMİ

Uniportkanalturk 1

3. ve 4. evre hastalarda kemoterapi ve bazı durumlarda radyoterapi uygulanır.

 

Bu kategoriden diğerleri: 1. Evre »

Akciğer Kanseri Cerrahisi Tanı ve Tedavisi Prof.Dr.Semih Halezeroğlu 2011

Top Desktop version