Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğer veya nefes borusundaki bazı hücrelerin aşırı ve kontrolsüz çoğalması sonucu vücuda zarar veren bir oluşumun (tümörün) ortaya çıkmasıdır. Kanser tedavi edilmezse daha da büyüyerek vücudun diğer organlarına (beyin, kemik, karaciğer, böbrek üst bezleri gibi) yayılma (metastaz) yapabilir.

56 yaşında bir erkek hastamızda sol akciğer alt lobda adenokarsinom. Kapalı ameliyatla kanserli lob alındıktan sonra 4 kür kemoterapi uygulandı. 4 yıldır takip altındadır.

Akciğer kanseri erken dönemde (örneğin 1. veya 2. evrede) tespit edilip uygun şekilde tedavi edilirse hastalıktan tamamen kurtulma olasılığı oldukça yüksektir.

Akciğer Kanserinin Nedenleri

Sigara

Tüm akciğer kanserlerinin %90’ı tütün (sigara, puro, pipo, vs) ile ilişkilidir. Kanser gelişme olasılığı sigara içme süresi ve içilen sigara miktarı ile artar. Sigara bırakıldıktan sonra normal hücrelerin gelişmesi ile her geçen yıl kanser gelişme riski azalır. Ortalama olarak sigara bırakıldıktan 20 yıl sonra kanser riski hiç sigara içmemiş kişiler seviyesine gelir.

Pasif sigara içiciliği

Sigara içen biri ile birlikte yaşayan insanlarda akciğer kanser gelişme riskinin hiç sigara içmeyen kişilerle yaşayanlara göre %24 oranında daha yüksek olduğu belirlenmiştir. ABD’de her yıl 3.000 kişi pasif içicilik nedeniyle oluşan kanserler nedeniyle ölmektedir.

Ailevi yatkınlık

Tüm sigara içen kişilerde akciğer kanseri ortaya çıkmıyor olması sebebiyle yapılan araştırmalarda ailesinde akciğer kanseri olan kişilerde akciğer kanseri gelişme olasılığının diğer kişilere göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. 18 ayrı ülkede 10.000’den fazla kişiyi kapsayan çalışmada akciğer kanserli hastaların DNA ‘larında akciğer kanserine yatkınlık oluşturan bir bozukluk olduğu tespit edilmiştir.

Radon gazı

Toprakta ve kayalarda bulunan bu gazın uzun süre solunması sonucu akciğer kanseri gelişmektedir. Batılı ülkelerde konut inşaatı yapılmadan önce radon gaz ölçümü yapılması zorunludur.

shutterstock_55212169

Asbest lifleri

Bu lifler geçmiş yıllarda endüstriyel olarak sık kullanılmakta idi. Günümüzde birçok ülkede kullanımı yasaklanmıştır. Daha çok mezotelyoma denilen kanser türüne yol açar, ancak sigara içen ve asbest liflerine uzun süre maruz kalan kişilerde akciğer kanseri gelişme riski çok yükselmektedir.

Geçirilmiş akciğer hastalıkları

Kronik obstruktif akciğer hastalığı geçirenlerde (sigara içmiş ya da içmemiş olsun) akciğer kanseri gelişme riski hiç sigara içmemiş kişilere göre 4-6 kat daha fazladır. Tüberküloz hastalığı sonrası akcieğrde oluşan sekeller üzerinde nadir de olsa kanser gelişebilmektedir.

Akciğer Kanseri Belirtileri

Küçük bir akciğer kanseri belirti vermez. Büyümeye başlayıp etrafa doğru yayıldıkça belirti vermeye başlar. Aşağıda akciğer kanserinde görülebilecek bazı belirtiler mevcuttur:

Öksürük
Öksürükle karışık kan gelmesi
Sırt ağrısı
Zayıflama
Halsizlik
Ses kısıklığı
Nefes darlığı

shutterstock_17103817

Akciğer Kanserinden Korunma Yolları

Akciğer kanserinden korunmak için sigara veya diğer tütün ürünleri kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Akciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri

Akciğer kanseri tedavisi kanserin bulunduğu aşamaya göre farklılıklar gösterir. Birinci ve ikinci evrelerde en uygun tedavi yöntemi ameliyattır. Ameliyat için kapalı yöntem (VATS) tercih edilmelidir. Patoloji inceleme sonucuna göre bazı hastalarda ameliyat sonrasında yardımcı (adjuvan) kemoterapi de uygulanabilir. Üçüncü ve dördüncü evre hastalarda kemoterapi ve bazı durumlarda radyoterapi uygulanır.