Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğer veya nefes borusundaki bazı hücrelerin aşırı ve kontrolsüz çoğalması sonucu vücuda zarar veren bir oluşumun (tümörün) ortaya çıkmasıdır.

Akciğer Kanseri Metastazı

Akciğer kanseri tedavi edilmezse ilgili hücrelerin çoğalmasıyla daha da büyüyerek vücudun diğer organlarına (beyin, kemik, karaciğer, böbrek üst bezleri gibi) sıçrama / yayılma yani metastaz yapabilir.

56 yaşında bir erkek hastamızda sol akciğer alt lobda adenokarsinom. Kapalı ameliyatla kanserli lob alındıktan sonra 4 kür kemoterapi uygulandı. 4 yıldır takip altındadır.

Akciğer kanseri erken dönemde (örneğin 1. veya 2. evrede) tespit edilip uygun şekilde tedavi edilirse hastalıktan tamamen kurtulma olasılığı oldukça yüksektir.

Akciğer Kanserinden Korunma Yolları

Akciğer kanserinden korunmak için sigara veya diğer tütün ürünleri kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Akciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri

Akciğer kanseri tedavisi kanserin bulunduğu aşamaya göre farklılıklar gösterir. Birinci ve ikinci evrelerde en uygun tedavi yöntemi ameliyattır. Ameliyat için kapalı yöntem (VATS) tercih edilmelidir. Patoloji inceleme sonucuna göre bazı hastalarda ameliyat sonrasında yardımcı (adjuvan) kemoterapi de uygulanabilir. Üçüncü ve dördüncü evre hastalarda kemoterapi ve bazı durumlarda radyoterapi uygulanır.